Obicà - Piazza Firenze, Roma

Obicà – Piazza Firenze, Roma